โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้สถานการณ์ในหลาย ๆ จังหวัดอยู่ในความตึงเครียดและต้องคอยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

  1. กรณี เดินทางออกจากเชียงใหม่ในช่วง เดือน ธันวาคม 2563 หรือไปยังพื้นที่เสี่ยงสูง ให้ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง กินของร้อน ล้างมือ และหากพบว่ามีอาการไข้ ไอ หรือเจ็บคอ ให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ จึงจะมาเรียนตามปกติได้
  2. กรณี เดินทางออกจากเชียงใหม่ หรือมาจากพื้นที่ควบคุมในช่วงเดือนธันวาคม  2563 – มกราคม  2564 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  3. ควรงดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด อยู่บ้านและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น