กรมอนามัยวอนผู้ประกอบการ “ตลาด–ร้านอาหาร” คุมเข้มกลุ่มแรงงานต่างด้าว ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้ประกอบการประเภทตลาดสดและร้านอาหาร คุมเข้มกลุ่มแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ ซึ่งหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการคัดกรองเชิงรุกทำให้พบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสดและร้านอาหารได้มีการคุมเข้มมาตรการป้องกัน โควิด-19 ในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพราะจากข้อมูลสถานการณ์คนต่างด้าวของสำนักบริหารต่างด้าว กรมการจัดหางาน ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2563 พบมีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย 2,526,275 คน ส่วนใหญ่ทำงานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีทั้งทำหน้าที่ปรุงประกอบอาหาร สัมผัสอาหาร และให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามา นั่งในร้านหรือซื้อกลับบ้าน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ทำงาน นอกจากจะต้องดูแลด้วยการ พาไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและตรวจคัดกรองโรคให้เรียบร้อยแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19

ตั้งแต่ 1) ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือ ผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ 2) ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา “ข้อถัดมาคือ 3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ ของ สถานประกอบการนั้น ๆ 4) จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด 5) ลดระยะเวลาโดยการจองทางออนไลน์ และลดการสัมผัส เช่น มีระบบการจ่ายเงินแบบออนไลน์ใช้ถาดหรืออุปกรณ์ในการรับเงิน 6) มีการจัดระยะห่าง ที่เหมาะสมระหว่างบุคคลที่มาใช้บริการ 7) ให้ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน และ 8 ) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีสถานที่อยู่ในอาคารหรือเป็นพื้นที่ปิดควรจัดทำระบบระบายอากาศหรือปรับอากาศ ให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น