กองทัพภาคที่ 3 แถลง การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน และการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 115 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน และการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร มีรายละเอียดการดำเนินการปราบปรามที่สำคัญ จำนวน 3 เหตุการณ์

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 17.45 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวนระยะไกล กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านน้ำดิบบอนหวาน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นั้น ได้เห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังจะนำรถจักรยานยนต์หลายคันข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุด เพื่อทำการตรวจค้น แต่เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร จึงได้ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วรีบหลบหนีว่ายน้ำข้ามฝั่งไป จากการตรวจที่เกิดเหตุพบ รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน แต่ไม่พบเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของรถดังกล่าวแต่อย่างใด เชื่อว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มได้รถมาจากวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายแล้วลักลอบนำข้ามไปจำหน่ายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถคันดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 สืบเนื่องจากกรณี เจ้าหน้าที่ทหารตรวจพบว่า มีขบวนการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย โดยสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้ จำนวน 6 คัน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายหลายแห่งในพื้นที่บ้านน้ำดิบบอนหวาน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด ผลการดำเนินการเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆ ที่มีทั้งสภาพใหม่และสภาพเก่า จำนวนทั้งสิ้น 35 คัน โดยทุกคันไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครอง เชื่อว่ารถจักรยานยนต์ดังกล่าวถูกซุกซ่อนหรือนำมาพักไว้ใกล้แนวชายแดนเพื่อเตรียมลักลอบขนย้ายข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดรถดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 22.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณท่าข้าม/ช่องทางธรรมชาติแห่งหนึ่งในพื้นที่ บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังแบกสิ่งของบางอย่างอยู่บริเวณริมแม่น้ำฝั่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น แต่เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร จึงได้สิ่งของที่แบกไว้แล้วรีบหลบหนีว่ายน้ำข้ามฝั่งไป จากการตรวจที่เกิดเหตุพบบุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อ Marble สีแดง จำนวน 100 คอตตอน, ยี่ห้อ valiant สีแดง จำนวน 40 คอตตอน และยี่ห้อ Texas จำนวน 25 คอตตอน, พบสุราต่างประเทศ ยี่ห้อ Blcklable จำนวน 12 ขวด และพบเครื่องประดับทำจากหินสี จำนวน 164 ชิ้น เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดส่งมอบให้ด่านศุลกากรแม่สอด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน และการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้.

ร่วมแสดงความคิดเห็น