ผู้ว่าฯลำพูน ย้ำ ทุกหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดป้องกันไฟป่า

ผู้ว่าฯลำพูน ย้ำ ทุกหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดป้องกันไฟป่าหมอกควันพื้นที่ “ดอยขะม้อ” แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเขตพื้นที่ดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ทั้งเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการในป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าบริเวณดอยขะม้อทั้งในระยะสั้นและระยาว


ในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สั่งการให้พื้นที่วางแนวทางป้องกันด้วยการจัดทำแนวกันไฟและชิงเผาอย่างถูกหลักวิชาการในพื้นที่เสี่ยงบริเวณโดยรอบพื้นที่ดอยขะม้อ จัดทำระบบการลงทะเบียนเข้าออกพื้นที่ดอยขะม้อ ป้องกันคนลักลอบเข้าพื้นที่ลักลอบจุดไฟเผา พร้อมทั้งให้หมู่บ้านชุมชนสำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือในการดับไฟป่า สำรวจกำลังพลและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดับไฟป่าหมู่บ้าน หากเกิดกรณีเร่งด่วนจะสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันถ่วงทีก่อนขอกำลังเสริมเข้ามาสนับสนุนภารกิจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวย้ำว่า พื้นที่ดอยขะม้อ ถือเป็นพื้นที่พิเศษและมีความสำคัญต่อประชาชนชาวจังหวัดลำพูนอย่างยิ่ง ด้านบนยอดอยขะม้อมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำทิพย์จากดอยขะม้อจะใช้ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยในเทศกาลแปดเป็ง และถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ เพื่อนำมาทำน้ำพุทธมนต์ ใช้ในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดลำพูน จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และจะบูรณาการร่วมทุกหน่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันลไฟป่าขึ้นอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น