(มีคลิป) Be Green เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 “การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน”

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา ROUTE 4 Be Green เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ เชียงใหม่- แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2564 โดยมี นายสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ตัวแทน ชุมชนท่องเที่ยว บริษัททัวร์และตัวแทนเอเจนซี่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นักข่าวBlogger หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางที่ 4 Be Green เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 3 วัน 2 คืน การเดินทาง ออกจากจังหวัดเชียงใหม่ วันแรก ไปสวนสนบ่อแก้ว ป่าสนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวสุด ป่าสนที่มีอายุกว่า 40 ปี 12.15-13.15 จากนั้นไปอำเภอขุนยวม ชมการทำขนมซ่วยทมิฬ และขนมอาละหว่า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อนุสรณ์มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่นกับความผูกพันของคนขุนยวมกับทหารญี่ปุ่น และสิ่งของเครื่องใช้ในยุคดังกล่าว เยี่ยมชมศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน พัก อ.ขุนยวม

วันที่สอง ออกเดินทางไปเที่ยวชม ตลาดเช้า วัดม่อยต่อ อ.ขุนยวม จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่แจ่ม แวะเที่ยวชมระหว่างทาง ถ่ายรูปไร่สตรอเบอร์รี่ ไร่เยรีโค แวะถ่ายรูปน้ำออกฮู แม่แจ่ม เที่ยวชม และนมัสการวัดพุทธเอ้น วัดเก่าแต่ที่มี “อุโบสถกลางน้ำ(อุทกสีมา)” 1 ใน 2 แห่งของภาคเหนือ และบ่อน้ำศักดิสิทธิ์ที่มีน้ำบริสุทธิ์ไหนออกมาตลอดปี จากนั้นไปเที่ยวชม วัดยางหลวง วัดเก่าแก่ และชมหมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก ผ้าทออันทรงคุณค่าของแม่แจ่ม เข้าที่พักอ.แม่แจ่ม

วันที่สาม  ออกเดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศไทยและสัมผัสความหนาวเย็น สุดขั้วในช่วงหน้าหนาว แวะตลาดชุมชนชาวม้ง แหล่งรวมผลิตภัณฑ์เกษตรบนดอยอินทนนท์ และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) กำลังบาน โดยเฉพาะบริเวณอุโมงค์ซากุระ สวยงามมาก จากนั้นเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา กำหนดไว้ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 Be Life Be Learn เส้นทางการท่องเที่ยว North 1การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน (เชียงใหม่-ลำปาง)
เส้นทางที่ 2 Be Creative To be Artistry เส้นทางการท่องเที่ยว North 1การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (เชียงใหม่-ลำพูน) เส้นทางที่ 3 Be Discovery เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนเส้นทางที่ 4 Be Green เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวในลักษณะนี้น่าจะให้ความสนใจสูง เที่ยวปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น