เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก

เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2564 และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมความรู้การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย แบบ New Normal คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคทุกขั้นตอน

วันที่ 10 มกราคม 2564 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน และ ร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2564 และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมความรู้การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้คุมเข้มมาตรการทางสาธารณสุขในทุกหน่วยตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออกจุดตรวจเพียงช่องทางเดียว มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดลงทะเบียนไทยชนะ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้ารับบริการ มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ในห้องน้ำ ลูกบิดประตู ก็อกน้ำ หรือ ราวจับต่างๆ ทุกชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในจุดตรวจสุขภาพ

อย่าลืม บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด แล้วพบกันที่ 19 จุดตรวจทั่วเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น