อาชีวศึกษา .เชียงใหม่ ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน

วันที่ 12 มกราคม 2564 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอรัญญา กิมภิระ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักเรียนนักศึกษาที่ขอรับรางวัลพระราชทาน นำเสนอผลงานประจำปี 2563 และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น