เปิดเงื่อนไข ลดค่าน้ำ ค่าไฟ นาน 2 เดือน พร้อมลดค่าเน็ต สนับสนุน work from home

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน โดยให้ลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 2 เดือน ระหว่าง ก.พ.- มี.ค. 2564

บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ส่วนกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

พร้อมกันนี้ ยังลดค่าน้ำประปาลง ร้อยละ 10 ของบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก และยังให้มีการเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตบ้านและมือถือ เพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้าน หรือ work from home

ร่วมแสดงความคิดเห็น