ประกาศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม ตั้งแต่ 19-29 มกราคม 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัด ทางโรงเรียนมีความห่วยใยต่อสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564 และเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนให้ทราบผ่านทาง Website/Facebook ของแผนก และ LINE Group ห้องเรียน ขอความร่วมมือนักเรียน และผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะประกาศให้ทราบ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น