พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ที่ จ.เชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 13 ม.ค. 64 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวชาวอำเภอเวียงชัย รวมถึง ประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด และอำเภอเชียงแสน รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,500 ผืน โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเวียงชัย กล่าวรายงานว่า ตามที่สภาพความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ได้ทำให้จังหวัดเชียงราย มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 8-14 องศาเซลเซียส เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

และจากผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ประจำปี 2563 มีราษฎรที่มีฐานะขาดแคลนเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 275,503 คน ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย จำนวน 7,518 คน อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 13,398 คน อำเภอแม่สรวย จำนวน 38,963 คน อำเภอป่าแดด จำนวน 6,230 คน และอำเภอเชียงแสน จำนวน 10,819 คน

ในโอกาสนี้ นายอำเภอเวียงชัย ได้กล่าวด้วยว่า ประชาชนชาวอำเภอเวียงชัย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2564 ให้กับประชาชนชาวอำเภอเวียงชัย รวมถึง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด และ อำเภอเชียงแสน ครั้งนี้ ซึ่งต่างมีความปลาบปลื้ม ปิติยินดีเป็นล้นพ้น และขอน้อมถวายซึ่งความจงรักภักดี ตลอดทั้ง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น