สนภ.3 ร่วมกับ ทต.ทาสบเส้า ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำชั่วคราว

กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)​ โดยชุดปฏิบัติงานช่างสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ชปช.สนภ.3 นทพ.)​

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2564 ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำชั่วคราว จำนวน 15 แห่ง ร่วมกับเทศบาล ต.ทาสบเส้า ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ในพื้นที่บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 13 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น