ชุมชนผ้าทอพื้นเมืองป่าซาง โอดสถานการณ์โควิดกลับมาระบาด หวั่นเลื่อน 3 งานประเพณีกระตุ้นเศรษฐกิจ สูญเสียรายได้มหาศาล

คณะกรรมการหมู่บ้าน ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพน เปิดเผยว่า ตัวแทนหมู่บ้าน ทั้งบ้านหนองเงือก, บ้านดอน
หลวง, บ้านป่าบุก และหลาย ๆ หมู่บ้านใน ต.แม่แรง ได้ร่วมหารือกับร่วมกันกับคณะผู้บริหาร สท.ต.แม่แรง ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข อ.ป่าซาง ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของ ต.แม่แรง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ทั้งนี้ที่มีมติเลื่อนการจัดงาน “งานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม”ออกไปในส่วนของ “งานแต่งสีอวด
ลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” และ “งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก” นั้นต้องรอประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรอความชัดเจนข้อสั่งการ จากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ก่อนจะมีประชุมพิจารณาฯ อีกครั้งช่วงกุมภาพันธ์  2564 “ปกติแล้วตลอดช่วง มี.ค.-เม.ย.ของทุกปีจ ะมีการจัดงานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม” ช่วงวันศุกร์สุดท้ายในเดือน มี.ค.ของทุกปี ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ที่หมู่บ้านกองงาม ภายในงานมีการเปิดร้านจำหน่ายผ้ามัดย้อม และผ้าบาติก ของผู้ประกอบการหมู่บ้านกองงาม และหมู่บ้านใกล้เคียง มีการสาธิตขั้นตอนกระบวนการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก การแสดงวิถีถิ่นมากมาย


ในส่วนงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง จะจัดช่วงวันศุกร์แรกของเดือนเม.ย.ของทุกปี มีระยะเวลาจัดงาน 5 วัน
เป็นงานที่ขึ้นชื่อ ระดับสากล ที่ผ่านๆมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สนใจมาเที่ยวชมงาน มาสัมผัสวิถีหมู่บ้านหัตถกรรมชื่อดัง สร้างรายได้ปีละ 50-80 ล้านบาท สำหรับงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก จัดขึ้นช่วงก่อนสงกรานต์ทุกปี ระยะเวลา 3 วัน จัดในรูปแบบล้านนา โดยใช้สถานที่บริเวณลานหน้าวัดหนองเงือก บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 เล่าขานตำนานการทอผ้าฝ้ายทอมือของบ้านหนองเงือก 12 ขั้นตอน อันเลื่องชื่อ ชมและสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของชาวยองที่เรียบง่าย ปัจจุบันมีการปรับภูมิทัศน์ลานด้านหน้าวัดสวยงาม คาดว่า หากมีการจัดงานในปีนี้ จะเป็นอีกแลนมาร์คใหม่ ของลำพูน ด้านการท่องที่ยววิถีชุมชน


อย่างไรก็ตาม ผู้นำชุมชน บ้านหนองเงือก, บ้านดอนหลวง ต.แม่แรงอ.ป่าซาง จ.ลำพูน กล่าวว่า มั่นใจว่าสถานการณ์
แพร่ระบาดโรคโควิด- 19 ช่วง ก.พ.2564 นี้ น่าจะดีขึ้นมีการเตรียมฉีดวัคซีนป้องกัน ให้กลุ่มเป้าหมายแรก และถัดไปก็จะเป็นอีกกลุ่มตามแผนที่กำหนดไว้เป็นระยะ ๆ ดังนั้น ช่วงดังกล่าว หากยึดมาตรฐาน ทางสาธารณสุข และแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน น่าจะจัดกิจกรรม งานเทศกาลประจำปี เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย เพราะสถานการณ์ช่วงโควิด- 19 ระบาดนั้น นอกจากนักท่องเที่ยว จะลดลงไป ยังมีผลกระทบคำสั่งซื้อ หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง ที่เป็นรายได้หลักของชาวบ้าน หากเลื่อนจัด 2 งาน อีก ย่ำแย่กันแน่ หลังจากงานผ้าบาติกบ้านกองงามเลื่อนแล้ว ยังเหลืองานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” และ “งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก” ที่รอลุ้นว่าจะเลื่อนจัดหรือไม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น