จิตอาสา อ.แม่สาย ร่วม “สร้างฝายลำน้ำ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ ฝายลำน้ำบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายแระสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา “สร้างฝายลำน้ำ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564
โดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “จิตอาสาสร้างฝายลำน้ำ” ดังกล่าวมีส่วนราชการของอำเภอแม่สาย เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ประกอบไปด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย, จิตอาสาพระราชทาน 904, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานของอำเภอแม่สาย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรม จำนวน 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น