สหกรณ์บริการครูแพร่ได้”กาญจนา กัญจนวัฒน์”หญิงแกร่งถือธงนำเป็นประธานกรรมการผู้หญิงคนแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์บริการครูแพร่ ได้ลงคะแนนเลือก น.ส.กาญจนา กัญจนวัฒน์ผอ.ร.ร.วัดกาญจนาราม สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการฯเมื่อเร็วๆนี้และวันที่ 15มกราคม 2564ที่ผ่านมาได้มึการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดและแต่งตำแหน่งต่างๆดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 33
1 นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ประธานกรรมการ
2 นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ รองประธาน
3 นายอนันต์ หมดห่วง รองประธาน
4 นายบรรหาร อนันชัย เหรัญญิก
5 นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง กรรมการและเลขานุการ
6 นายมานิตย์ แก้วบาง กรรมการ
7 นายศานิต เภาอ่อน กรรมการ
8 นายชาติชาย ชาติพินิจ กรรมการ
9 นายนิกร พุ่มพวง กรรมการ
10 นายดนัย อินโองการ กรรมการ
11 นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์ กรรมการ
12 นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ
13 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ กรรมการ
14 นายทรงฤทธิ์ ส่วนบุญ กรรมการ
15 นายอัษฎายุทธ ศักดิ์สิทธิ์ กรรมการ
สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น