ประกันสังคมเชียงใหม่ เข้าอวยพรพร้อมมอบของขวัญ รพ.ลานนา เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม มอบของขวัญปีใหม่แด่ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 พร้อมกล่าวอำลา เพื่อไปเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่ 22 มกราคม 2564 นี้

ทั้งนี้ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณโรงพยาบาลลานนา ในฐานะสถานพยาบาลคู่สัญญา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในทุกกิจกรรมของสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างดี ตลอดเวลาที่ผ่านมา

ในการนี้ โรงพยาบาลลานนา ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น