(มีคลิป) คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 11/2564 ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 11/2564

#ยกเลิก ข้อ 2 ในคำสั่งที่ 6/2564

ข้อ 2 – ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรค สนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย สนามแสดงศิลปะมวยไทย ยกเว้น สถานที่ในสถานศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

  • สถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่ายแจก แลกเปลี่ยน สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้น อาทิ ร้านเหล้าตอง ฯลฯ

#ยกเลิกคำสั่ง 7/2564

  • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดแบบนั่งกินที่ร้านได
    ระหว่าง 05.00 น. – 22.00 น.
  • ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าว
  • ห้ามแสดงดนตรี กาเต้น หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง

#กรณีร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา

ร่วมแสดงความคิดเห็น