ชมรมวิ่งเมืองงาช้างดำ จ.น่าน มอบหมวกกันน็อก จำนวน 300 ใบ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัย และมีความปลอดภัย โดยสวมหมวกกันน็อก

เมื่อวันที่  21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีฯ นางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน รับมอบหมวกกันน็อก จำนวน 300 ใบ สำหรับเด็กเล็ก นักเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมอบโดย ชมรมวิ่งเมืองงาช้างดำ จังหวัดน่าน

โดย นายพุฒิวงศ์  คงสวรรค์ ประธานชมรมฯและคณะกรรมการชมรมฯ มอบให้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัยและมีความปลอดภัย โดยสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ที่มีการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผู้ปกครอง หลังจากนั้น นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีฯ ได้ให้ความรู้ในชั้นเรียนแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย และการปฎิบัติตนให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย ซึ่งเด็กมีความสนใจและตั้งใจฟัง โดยสัญญาว่าจะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง เมื่อมีการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น