PEA เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและทีมงานดูเเลลูกค้ารายใหญ่เข้าเยี่ยมเยียนผู้ใช้ไฟรายใหญ่เเละสวัสดีปีใหม่ 2564

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. PEA เชียงใหม่ โดยดร.ถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและทีมงานดูแลลูกค้ารายใหญ่เข้าเยี่ยมเยียน ผู้ใช้ไฟรายใหญ่และสวัสดีปีใหม่ 2564 เทศบาลตำบลป่าแดด โดยมี ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการมุ่งเน้นประสิทธิผลความมั่นคงและเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้า พร้อมนำเสนองานธุรกิจเสริมของ PEA ณ เทศบาลตําบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น