จ.แพร่ จัดพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุปูแจ พระธาตุอายุเก่าแก่ อ.ร้องกวาง

จังหวัดแพร่ จัดพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุปูแจ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอร้องกวาง พร้อมอัญเชิญพระพุทธวิโมกข์ขึ้นแท่นประดิษฐาน ในอาทิตย์วันที่ 24 มกราคม 2564

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านเวียง และคณะกรรมการวัดพระธาตุปูแจ กำหนดพิธีไหว้สาพระธาตุปูแจ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 ณ วัดพระธาตุปูแจ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป และคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านบุญแจ่ม มีมติให้ย้ายองค์พระพุทธวิโมกข์ จากโรงเรียนบ้านบุญแจ่ม (ประชาสามัคคี) ไปประดิษฐาน ณ วัดบุญแจ่ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางอำเภอร้องกวาง กำหนดพิธีบวงสรวงพระธาตุปแจ และวิธีอัญเชิญพระพุทธวิโมกข์ขึ้นแท่นประดิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ วัดพระธาตุปูแจ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเวียง และวัดบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

พิธีบวงสรวงพระธาตุปูแจเวลา 08.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระธาตุปูแจ เวลา 09.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีจุกเทียนบวงสรวงพระธาตุปูแจ – พิธีบวงสรวงเทพยดาพระธาตุปูแจ – พิธีห่มผ้าองค์พระธาตุปูแจ
เวลา 10.00น. พิธีอัญเชิญพระพุทธวิโมกข์ขึ้นแท่นประดิษฐาน
เวลา 11.00 น. บูรณะองค์พระพุทธวิโมกข์โดยการทำความสะอาด และพ่นสีทองเคลือบองค์พระพุทธรูป
เวลา 11.45 น. – พิธีอัญเชิญพระพุทธวิโมกข์ ขึ้นแท่นประดิษฐาน ณ วัดบุญแจ่ม ผู้ร่วมพิธีการแต่งกายชุดสุภาพสีขาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น