เกาะติดภาระกิจผู้กล้า เมืองงาช้างดำ นักรบชุดขาว ณ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ทีม MERT น่านได้ประชุมวางแผนการทำงานในศูนย์ท่าทรายร่วมกับ รพ.สมุทรสาคร ทีม MERT นครพนม และทีม MERT ชัยภูมิ ที่ห้องประชุม อบต.ท่าทราย แล้วร่วมกันลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของรพ.สนาม ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยได้สูงสุด 420 เตียง

ศูนย์นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ของสำนักงาน อบต.ท่าทราย ที่รายล้อมไปด้วยชุมชน หอพัก แฟลตและโรงงานอุตสาหกรรม
นายก อบต. เป็น key man คนสำคัญที่มีความเป็นผู้นำสูง และพร้อมสนับสนุนทีมสาธารณสุขอย่างเต็มที่
โดยคุมงานก่อสร้างทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมทั้งอธิบายให้ประชาชน+จนท.อบต.ให้เข้าใจว่าพื้นที่นี้ไม่ได้อันตราย จนท.สาธารณสุขจัดระบบอย่างดีมาก รพ.สนามอยู่ในรั้วเดียวกันกับ อบต. ห่างกันไม่ถึง 5 เมตร ก็มีเจ้าหน้าที่มาทำงานตามปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม รพ.สนาม เป็นสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ และรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง หรืออาการคงที่ดีแล้ว รอพักฟื้นก่อนก่อนกลับบ้าน การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการ รพ.สนาม เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านกลไกประชาคม ท้องถิ่น และ อสม. ชุมชน

เครดิต หมอหวาย นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง หัวหน้าทีม MERT จังหวัดน่าน ปฏิบัติการ รพ.สนาม จังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น