(มีคลิป) หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สั่งให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรง จัดกำลังเฝ้าตรวจตราและลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบเข้าจากคนของประเทศเพื่อนบ้าน หวั่นนำพาโรคโควิด 19 เข้ามาระบาดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 สั่งการให้ กองร้อยหน่วยขึ้นตรงฯ จัดกำลังพล ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามลำน้ำปาย บริเวณช่องทางน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณช่องทางธรรมชาติเขตติดต่อไทย-เมียนมา ในทุกพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน เพื่อลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจตามเส้นทางธรรมชาติเป็นการป้องกัน สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 สกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธสงคราม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำความผิดและสิ่งผิดกฏหมาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ซึ่งเป็นป้องกันชายแดนไทย/เมียนมา ด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น