เชียงใหม่ทุ่มงบสร้างถนน ! รับอานิสงน์หลายโครงการ

สำนักสร้างทางที่ 1 จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ได้รายงานความคืบหน้า
การลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างของ ทล. ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับงบ 125,946.9253 ล้านบาท มีกว่า 4,600 โครง
การ แบ่งเป็นโครงการปีเดียว ประกอบด้วยงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ก่อนหน้านี้ได้เปิดประกวดราคา และลงนาม สัญญากับผู้รับจ้างแล้ว 2,000 กว่าโครงการ กำลังเปิดประกวดราคาและลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภาย มี.ค.นี้ ทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างบ้าง โดยเฉพาะพื้นที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมทางสาธารณสุข ป้องกันผลกระทบการแพร่ระบาด ทั้งเวลาก่อสร้าง การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆข้ามจังหวัด และการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผู้รับจ้างโครงการของ ทล. เสนอขอสงวนสิทธิ์ผลกระทบในการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่เพื่อขอรับการเยียวยา” สำหรับ โครงการใหญ่ ๆ ซึ่งบางโครงการมีงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท กว่า 90 โครงการนั้น มีขั้นตอนนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อขอรับความเห็นชอบจากรัฐบาล แต่ในส่วนโครงการงบประมาณ 100 ล้านบาท อยู่ในขั้นเตรียมแบบก่อนเข้าสู่กระบวนการเปิดประกวดราคาผู้รับจ้าง ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้รับทราบแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบปี

2564 ภาพรวมล่าสุดพบว่า เบิกจ่ายแล้ว 2.88 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 12.65%
ในส่วนกรมทางหลวง (ทล.)สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุด 1.40 หมื่นล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 1.25 แสนล้าน
บาท คิดเป็น 11.15% และ ในปี 2564 ทล.มีแผนงานที่จะเวนคืนที่ดินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 65 โครงการ วงเงินรวม 3,532.879 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ค่าเวนคืนในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ วงเงิน 1,702 ล้านบาทโดยจะเป็น ค่าเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงใหม่ วงเงิน 124 ล้านบาท 10 โครงการ เช่น สาย 108 ตอน อ.จอมทอง-อ.ฮอต, สาย 1013 แยกทางหลวงสันป่าตอง-บ้านกาด, สาย 1274 แยกลี้-บ้านแม่บอน, สาย 107 ตอน อ.แม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง, สาย 127 ตอนเลี่ยงเมืองลำปาง ด้านทิศตะวันออกนอกจากนั้นก็จะมีค่าเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 2 จ.แพร่ วงเงิน 112 ล้านบาท 4 โครงการ เช่น สาย 1021 ดอกคำใต้-อ.เทิง, สาย 1423 เลี่ยงเมืองเชียงของ, สาย 101 อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน 2 เป็นต้นอย่างไรก็ตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ขยายถนน ในเขตรับผิดชอบของแขวงการทางที่ 1-2-3 เชียงใหม่นั้น โครงการที่ มีปัญหาการก่อสร้างล่าช้า ไม่ว่าจะเป็น ทล. 121 ตอนแยกแม่ริม จรดแยกหนองจ๊อม หรือแม้แต่ โครงการขยายผิวทาง เป็น 4 เลน สายเชียงใหม่-แม่โจ้ ช่วงเริ่มต้นจากหน้าหมู่บ้านสวนนนทรี ถึงปั๊มแก๊ส เยื้องหมู่บ้านลานนาวิว ตลอดจนหลาย ๆ สายทางในพื้นที่เชียงใหม่ กระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการตามแผนแล้ว ” หากเป็นโครงการที่ก่อสร้างอยู่ เช่น ทล.121 บางช่วง

โดยเฉพาะตอนแยกแม่ริม จรดแยกหนองจ๊อม ที่มี เรืองร้องเรียนมาตลอด ให้เร่งหารือกับทางผู้รับจ้างหาทางแก้ไข ตลอดจนสายทางเลี่ยงเมืองสันป่าตอง ในความรับผิดกรมทางหลวงชนบท (ทช.)ในพื้นที่เชียงใหม่” แผนดำเนินการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมในภาคเหนือ ยังมีรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ระบุว่าในปี 2564 นี้ เตรียมเวนคืนที่ดินสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 สาย วงเงิน 20,740 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินแล้ว ได้แก่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีค่าเวนคืน 10,660 ล้านบาท 7,292 แปลง ที่ดิน 9,661 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 1,200 หลังคาเรือน ในพื้นที่ แพร่, ลำปาง ,พะเยา, เชียงราย สร้าง 26 สถานี ลานขนถ่ายสินค้า 4 แห่ง ลานกองเก็บตู้สินค้า 1 แห่ง ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ 4 อุโมงค์ ก่อสร้างถนนยกข้ามทางรถไฟ 40 แห่ง และถนนลอดใต้ทางรถไฟ 102 แห่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น