ชมนิทรรศการออนไลน์ Crafts in the Air งานหัตถศิลป์จากศิลปิน 104 คน ไทยและนานาชาติ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย และหอศิลป์จามจุรี ขอเชิญชมนิทรรศการ Crafts in the Air : An International Virtual Exhibition 2021 นำเสนอผ่านวีดิโอ ที่จะนำทุกท่านไปร่วมชมนิทรรศการศิลปะในรูปแบบออนไลน์ โดยนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานหัตถศิลป์ เซรามิก แก้ว งานโลหะ งานไม้ เครื่องประดับ ผ้า ฯลฯ ที่มีทั้งศิลปินจากประเทศไทย และนานาชาติร่วมแสดง จำนวน 104 คน สามารถเข้าชมผลงานได้จากวิดีโอนิทรรศการ จะมีทั้งหมด 7 EP ติดตามได้ที่:
Youtube: https://youtube.com/playlist…
Facebook: https://www.facebook.com/watch/295471257254540/2718732441709838/

ร่วมแสดงความคิดเห็น