“สมุทรสาคร” พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงต่อเนื่อง รายงานพบเพิ่มอีก 792 ราย สะสมแล้ว 7,347 ราย

“สมุทรสาคร” พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงต่อเนื่อง รายงานพบเพิ่มอีก 792 ราย สะสมแล้ว 7,347 ราย
**วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สมุทรสาคร
ผู้ป่วยรายใหม่ 792 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 7.347 ราย
หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 3,652 ราย
เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น