(มีคลิป) มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ให้นักเรียนและชาวบ้าน ที่อยู่ห่างจากชายแดน 19 กิโลเมตร จำนวน 180 คน ในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ

27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ด้วยอากาศทางภาคเหนือตอนบน ยังมีความหนาวเย็น 10-17 องศาเซียนเซียส ในช่วงเช้า ตอนเย็น และกลางคืน ซึ่งมีเด็กยากจนอยู่จำนวนไม่น้อย ที่ยังขาดแคลนเสื้อกันหนาว และผ้าห่มกันหนาว และในพื้นที่ที่ติดชายแดนนั้น ยิ่งมีความต้องการเครื่องกันหนาว เพราะอากาศจะหนาวเย็นกว่าพื้นราบ ทางคณะญาติธรรมวัดป่าไม้แดง โดยการนำของ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดหามาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ที่อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 19 กิโลเมตร โดยจัดเสื้อกันหนาวไหมพรม ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 180 ตัว  และผ้าห่มจำนวน 30 ผืน ให้กับโรงเรียน ซึ่งจะใช้กับนักเรียนระดับอนุบาลห่มในช่วงนอนพักกลางวันที่โรงเรียน โรงเรียนบ้านปงมีนักเรียน จำนวน 180 คน มีการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมปีที่ 6 การนำผ้าห่ม และเสื้อกันหนาวไปแจกให้แต่ละพื้นที่ ที่มีทั้งเด็กนักเรียน คนชรา ชาวบ้านต่างๆ นั้นตามแต่ละที่ ตามความต้องการของชาวบ้านที่ขาดแคลน และมาร้องขอทางคณะญาติธรรม และคนใจดีจึงจะจัดให้มาทางวัด เพื่อจ่ายแจกไปตามพื้นที่ที่ขาดแคลนเท่านั้น

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น