โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทำ ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ ชมรมสายสัมพันธ์สันกำแพง ชมรมออนใต้สายใยรักษ์ ชมรมแม่ปูคา ชมรมสันกำแพง และชมรมห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชมรมที่ขับเคลื่อนงานเพื่อนคนพิการทางจิตเวช จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำ สำหรับผู้ดูแลและคนพิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรม โดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้การพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทำ การประเมินและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “ทำได้ทำดี พาชีวีมีสุข” พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ พื้นที่หมู่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น