(มีคลิป) เทศบาลเมืองแพร่ ใจป้ำ ! ทุ่มงบประมาณ 16 ล้านบาทผ่านสภาฉลุย ซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 27 ม.ค.64 เทศบาลเมืองแพร่ โดย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานมอบสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ จำนวน 3 เครื่อง , Alcohal gel ชนิดเติม จำนวน 21 ถุง ,น้ำยาฆ่าเชื้อ Dettal จำนวน 35 ถุง ขวดหัวปั๊ม จำนวน 10 ชิ้น , สบู่เหลวขวดหัวปั๊ม จำนวน 20 ชิ้น ,สบู่เหลวชนิดเติม จำนวน 20 ถุง Alohal 70 % 450 ml จำนวน 10 ถุง ,น้ำยาไฮเตอร์ จำนวน 5 ถุง และหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 100 ชิ้น โดยมอบให้กับ กองงานต่างๆของเทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ทั้ง 5 โรง ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่

โดย นายโชคชัยฯ กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) เป็นโรคอันตราย ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นกลุ่มก้อน และส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ประกอบกับพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในหลายจังหวัดข้างเคียง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่ และพื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อเทศบาลเมืองแพร่ จึงมีมติเห็นชอบจัดงบประมาณของเทศบาลเมืองแพร่ โดยจ่ายจากเงินสำรองจ่าย (งานงบกลาง) ในการจัดซื้อครั้งนี้

นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้น เทศบาลเมืองแพร่ ได้ตั้งงบประมาณซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) จำนวน 16,800,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาท) ซึ่งขณะนี้ผ่านสภาฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าจะได้ซื้อเมื่อไหร กี่โดส โดสละเท่าไหร่ นั้นจะต้องเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องเป็นนโยบายของภาครัฐ ที่จะต้องสนับสนุนมาที่เทศบาลอีกครั้ง ว่าจะเป็นแบบไหน และอีกโครงการหนึ่งคือ เทศบาลเมืองแพร่ ได้ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามถนนและชุมชนในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อีกทางด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น