พม.เตรียมแผนรองรับ “กลุ่มเปราะบาง” ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการ “เราชนะ”

หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยารอบ 2 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการผ่านโครงการ “เราชนะ” ซึ่งรัฐฯ จะสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.–มี.ค. 2564) และจะเปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคมนี้

อย่างไรก็ดี มีอีกกลุ่มแนวทาหนึ่ง ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “เราชนะ” อย่างกลุ่มเปราะบาง โดยเรื่องนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ได้เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ”  ทางกระทรวง พม. ได้เตรียมมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ 3 แนวทาง ได้แก่

  • ประเมินครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ ตามภารกิจกระทรวง พม. อาทิ เงินสงเคราะห์  เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น
  • เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ และแนะนำทางเลือกของครอบครัว สำหรับการมีรายได้ และอาชีพ
  • ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  ส่วนกลุ่มเปราะบางบางที่ ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” ในกลุ่มนี้ กระทรวง พม. จะมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด ร่วมกับทีม พม. One Home ในจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ และสายด่วน พม. โทร.1300 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับทราบ และลงทะเบียนโครงการดังกล่าว อีกทั้งช่วยเหลือผู้รับบริการในสถานรับรองของกระทรวง พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ

“เราในฐานะที่กำกับดูแล มีภารกิจคอยช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ก็ได้เตรียมแนวทางไว้ 2 รูปแบบ เพื่อรองรับทั้งกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ของโครงการเยียวยานี้ และกลุ่มที่มีสิทธิ์  ซึ่งเราจะดูแลสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้” นางพัชรี กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น