แท็กซี่​ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง​ ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ ลงทะเบียน “เราชนะ” ได้!! ในฐานะร้านค้า เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ​

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า​ ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ
  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์​ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/
  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระค่าบริกา
  • กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย
  • เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 31 มี.ค. 64

สำหรับผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภท (ยกเว้นสายการบิน) ที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว

  • การลงทะเบียน​ ต้องเลือกประเภทการขนส่งให้ตรงกับประเภทใบอนุญาตขับรถที่ได้รับด้วย เช่น ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น

2. กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้) รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟ จะดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย

  • กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้) รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟ จะดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย
ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ “เราชนะ” แล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์จากธนาคารกรุงไทย สำหรับติดที่ตัวรถ​ รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการ​ จัดเก็บค่าโดยสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบ​ และมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
พบการกระทำผิดกฎหมาย​ สายด่วน 1584​ (24 ชม.)
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น