สรุปคำสั่ง “จังหวัดเชียงใหม่” เรื่องการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

สรุปมาตรการเข้า-ออก จ.เชียงใหม่

 

สรุปคำสั่งต่างๆ ภายใน จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น