กกต. รับรองผล “ทนายก๊อง” ขึ้นแท่นนายก อบจ.เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ) และสมาชิกสภาฯ เมื่อ 20 ธ.ค. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ไปแล้ว 52 จังหวัด ยังเหลืออยู่อีก 24 จังหวัด ซึ่งรวม จ.เชียงใหม่ด้วย

อย่างไรก็ตาม ระเบียบ กกต.กำหนด ให้ต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งตามกรอบระยะเวลานั้น 19 ก.พ. นี้ จะเป็นวันสุดท้ายตามที่ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้ กกต.ต้องประกาศรับรองผลนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ล่าสุดวันนี้ (3 ก.พ. 2564)  กกต.มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ “ทนายก๊อง” หรือนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ชื่อเดิมคือนายชูชัย ) ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อ 20 ธ.ค. 2563 ด้วยคะแนน 421,426 คะแนน พร้อมนำทัพ สมาชิกสภา อบจ.ในสังกัดอีก 22 เขตเลือกตั้งจากทั้งหมด 42 เขตเลือกตั้ง ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่

สำหรับ” ทนายก๊อง” นั้น เสียงให้เป็นนายก อบจ.เชียงใหม่เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จ.เชียงใหม่ ช่วง พ.ศ. 2551-2557 เคยทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พรบ.องค์กรอัยการ พ.ศ.2553 ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอัยการสูงสุด พ.ศ.2556, ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกเหนือจาก ใช้วิชาความรู้ด้านกฎหมาย เป็นทนายความมากฝีมือ ยังทุ่มเท บทบาทหน้าที่ ช่วยเหลือชาวบ้าน ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ธกส.เชียงใหม่ เหนือ-ใต้ ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์การเกษตรดอยหล่อ เชียงใหม่ จนได้รับการยกย่องเป็นทนายขวัญใจชาวบ้านแล้ว ยังทำหน้าที่อดีตอาจารย์พิเศษ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของเชียงใหม่ด้วย

นายพิชัย ได้กล่าวถึงเป้าหมาย ในการทำหน้าที่ นายก อบจ.เชียงใหม่ ว่าเชียงใหม่ต้องเป็น “บ้านที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่อบอุ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ทุกวินาทีของผมจะทุ่มเทเพื่อชาวเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าว รายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อ 2 ก.พ.ที่ผ่านมานั้นที่ประชุม กกต. มีมติให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 23 จังหวัด ซึ่งหลายๆ จังหวัด พบว่า มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่ม พรรคการเมืองตรงข้ามบ้าง ว่าที่ทนายก อบจ. มีสายสัมพันธ์ มีความสนิทสนม กับขั้วอำนาจเดิม และอดีต ส.ว.ก๊อง ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า แนบแน่กับสายการ เมืองใดก่อนหน้านี้ กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ไปแล้ว 29 จังหวัด รับรองเพิ่มอีก 23 จังหวัด รวม 52 จังหวัด ยังเหลืออีก 24 จังหวัดในจำนวนนี้มี 11 จังหวัดที่ กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายก อบจ.ในบางหน่วยเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากพบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง กับจำนวนบัตรออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกันรวมอยู่ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น