(มีคลิป) พ่อถูกเรียกคืนเงินเกือบแสน ลูกชาย วอนบิ๊กตู่ รีบลงมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีเงินคืน

เหตุการณ์ความเดือดร้อนจากการเรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขต อ.สอง มีประมาณ 20 รายโดยเมื่อบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ที่ทำการกำนันตำบลบ้านหนุน อ.สอง.จ.แพร่ นายคมกริช ไทยเก่ง กำนันตำบลบ้านหนุนได้เป็นสถานที่ให้ชาวบ้านในเขต อ.สอง จ.แพร่ได้เข้าพบกับสภาทนายความจังหวัดแพร่นำโดยนายอุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสภาทนายความ จ.แพร่ นายศิริมงคล ทนันชัย รองประธาน นายพรรค ชัยพินิจ ทนายความ นางอยงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคม และความมัานคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ตัวแทนนายอำเภอสองเข้าร่วมรับฟังความเดือดร้อนที่มาพบกับ สภาทนายจังหวัดแพร่ ซึ่งมีบางส่วน บางส่วนชราภาพไม่สามารถเดินมาทางมาฟังได้

นายอุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสภาทนายความ จ.แพร่ กล่าวกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนว่าได้รับการประสานงานสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ และมีพมจ.แพร่ ตัวแทนนายอำเภอสอง มาร่วมรับฟัง ขอให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบได้เล่าเรื่องราวตามความเป็นจริงให้ฟัง จะได้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือ

โดยชาวบ้านที่มาในวันนี้นายสุวิทย์ ฟองคำ อายุ 67 ปี บ้าน หมู่ 10 ต.บ้านหนุน กล่าวว่าเป็นบุตรนายปี ฟองคำ อายุ 96 ปี พ่ออายุมากแล้วมาไม่ได้ถูกเรียกคืนเงิน จากเงินบำนาญรายเดือนลูกชาย ตชด.ที่เสียชีวิตจำนวนเงิน 96,200 บาทยังไม่ได้ยอมรับสภาพหนี้ และยังไม่ได้ชำระเงิน และไม่รู้ว่าพ่อจะไปหาเงินที่ไหน ,นางศจีรัตน์ นาคสุวรรณ อายุ 81 ปี อดีตลูกจ้าง จำนวนเงิน 63,210 บาทยอมรับสภาพหนี้แล้ว ลูกสาวชำระหนี้แทนแล้วจ่ายไปแล้ว 58,800 บาท ขอคืนเงิน ,นางขันทอง พงษ์สารจำนวนเงิน 83,600 ยอมรับสภาพหนี้แล้วชำระเงินต้นหมด ,นางถนอมศรี นวลอินทร์อายุ 80 ปีประมาณ 6 หมื่นกว่าบาทรับสภาพหนี้แล้ว ชำระแล้ว 20% จากนั้นผ่อนเดือนละ 10 900 บาทมา 4 เดือน

นางอนงค์ เจริญวัย พมจ.แพร่ กล่าวกับผู้ชราที่มาในวันนี้ และที่ไม่ได้มา ว่าขออย่าได้ตระหนกตกใจ ขณะนี้รัฐบาลกำลังหาทางออก กำลังดำเนินการระหว่างกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และจะชะลอการเรียกเก็บเงินไว้ก่อน

นายสุวิทย์ ฟองคำ อายุ 67 ปีบุตรชายนายปี ฟองคำกล่าวกับ ผู้สื่อข่าวว่าอีกครั้ง ในตอนท้ายว่า วิงวอนขอให้นายกได้รีบลงมาช่วยเหลือเร็วๆ ขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีเงิน และขอขอบคุณสภาทนายความ จ.แพร่ ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด่วน


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น