การเมืองท้องถิ่นคึกคักต่อเนื่อง “กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ” ชานนธ์ ประมวลพิสุทธิ์ ท้าชิงว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องประชุมคุ้มขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ “กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ” แถลงข่าว เปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และ สท.ครบ 3 เขต ภายใต้แนวทางที่ว่า “วันนี้ที่รอคอยหวังพลิกโฉมเปลี่ยนนายกคนใหม่ ผู้ท้าชิงว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ” มีนายชานนธ์ ประมวลพิสุทธิ์ จากกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และว่าที่ผู้สมัคร สท. ทั้ง 3 เขต และผู้เชี่ยวชาญคนดัง คนรุ่นใหม่ร่วมทีมที่ปรึกษาวางแนวนโยบายเปลี่ยนโฉมเมืองแม่เหียะ ลงสนามสู้ศึกขออาสาบริหารบ้านเมืองยุคใหม่ รับใช้เมืองแม่เหียะ กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ ชูนโยบายเมืองแม่เหียะที่แรกที่ทุกคนต้องนึกถึง ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอาใจคนทุกบริบท หวังคว้าชัยยกทีม ”

นายชานนธ์ ประมวลพิสุทธิ์ กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า การเปิดตัวสมาชิกกลุ่มว่าที่ ผู้สมัครในการลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้ พร้อมทั้งจัดแถลงวิสัยทัศน์ รูปแบบการพัตนาเมืองแม่เหียะโดย ได้รวมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาและประชาชนทุกภาคส่วน ระดมองค์ความรู้ความสามารถ มาเป็น นโยบายเพื่อพัฒนาเมืองแม่เหียะให้เกิดประโยนช์สูงสุด เพื่อความมุ่งหวังอยากเห็นเมืองแม่เหียะ พลิกโฉมสู่การพัฒนาเมืองในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมไปถึงการประสานพลังกับคนรุ่นใหม่ในการออกนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองแม่เหียะได้อย่างตรงจุด

“ชูแม่เหียะแหล่งเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ การพัฒนาเมืองแม่เหียะของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมืองแม่เหียะให้พร้อมในทุกมิติ สร้างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจร้านค้าผู้ประกอบการ ตลาด และวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม ให้พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ และพร้อมส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยประชากรเมืองแม่เหียะ”

นายชานนธ์ ประมวลพิสุทธิ์ กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวอีกว่า กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ มีการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกผ่านอุดมการณ์และความต้องการในการเข้ามาทำงานพัฒนาเมืองแม่เหียะ ทางกลุ่มไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา และอายุ เพียงแค่มีใจรักการพัฒนาเพื่อบ้านเมือง คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และทราบปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี

การออกแบบนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะมีการลงพื้นที่ในชุมชนและมีการพบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน กลุ่มธุรกิจ เยาวชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองแม่เหียะมีความแต่ต่างกันครบทุกกลุ่มมีลักษณะของชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรซึ่งทุกบริบทเพื่อไทยแม่เหียะยืนยันจะวางแนวปฏิบัตกำหนดนโยบายอย่างตรงจุดครบทุกบริบท นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลังโควิด-19 คือ การฟื้นฟูกิจการทั้งหมดทันที เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจของเมืองแม่เหียะ มีการฟื้นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป
เทคโนโลยีที่ทางกลุ่มนำมาใช้คือ เทคโนโลยี ตั้งศูนย์ความปลอดภัยแม่เหียะไม่ว่าจะเป้นเหตุด่วนเหตุร้ายอุบัติเหตุสาธารณสุข พยาบาลฉุกเฉินและดับเพลิงสาธารณภับในการในระบบต่างๆเชื่อมต่อถึงห้องวอร์รูมที่ทันสมัยตลอด 24 ชั่วโมงชูความปลอดภัยทุกจุดทุกซอยในเมืองแม่เหียะนำเทคโนโลยี เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ของเมือง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดตั้งวอร์รูมสำหรับการจัดการปัญหาผ่านระบบโครงข่ายที่จะวาทั่วเขตเทศบาลแม่เหียะ รวมไปถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเทศบาลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดกระบวนการในการติดต่อระหว่างประชาชนกับทางเทศบาล

นโยบายด้านส่งเสริมการกีฬาเชื่อมต่อเศรษฐกิจเมืองแม่เหียะจัดตั้งทีมกีฬาอาทิทีมฟุตบอลแม่เหียะพลิกฟื้นวงการกีฬาทำให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการจัดกีฬามหกรรมต่างๆรวมไปถึงนำทรัพยากรที่ดีและยุทธศาตร์ที่ดีมาปรับใช้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ชูนโยบายกว่า 20 ปีแล้วที่เราไม่เคยเปลี่ยนแม่เหียะดีได้กว่าเดิม เน้นย้ำนำเทคโนโลยีรู้แบบที่ทันสมัยจากทั่วโลกมาปรับใช้ทำได้ทันที ความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและเพื่อไทยแม่เหียะเนื่องจากว่าที่ผู้สมัครทุกท่านเป็นสมาชิกพรรคเนื่องจากได้ทำหนังสือถึงพรรคเพื่อขออนุญาติใช้โลโก้ใส่เสื้อพรรคและเพลงของพรรคบัดนี้ได้รับอนุญาติจากพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอย่างไรก็ดีทางทีมเพื่อไทยแม่เหียะมีแผนที่จะนำนโยบายจากพรรคเพื่อไทยนส่วนที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มาปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยในเรื่องเศรษฐกิจที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นายชานนธ์ ประมวลพิสุทธิ์ กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าว

สำหรับทีมผู้บริหาร นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ นายกริณย์พล ไชยยาพิบูล นายชุติพนธ์ ดาววงค์ นายหิรัญ เมืองมูล นางสาวโชติกา กรรณ์ไทย
นายเทวินทร์ จี้วรรณ์ นายนพรุจ ปพนธราภิวัฒน์ นายณัฏฐชัย ฉิมดี

ส่วนสมาชิกสภาเทศบาล เขต1 นายสุพงษ์ คำจา สมาชิกสภา นางจิตตานันท์ ฉิมดี สมาชิกสภา นางอำพร อินตารักษา สมาชิกสภา นายเอนก หมื่นทิพพา สมาชิกสภา นายวันชัย ผิวทองงาม สมาชิกสภา นายบันลือศักดิ์ อุทรา สมาชิกสภา

เขต2 นายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ สมาชิกสภา นายภัทรพล พิมลทิพย์ สมาชิกสภา นายธวัชชัย จันต๊ะ สมาชิกสภา นายนพพร นุ่มกรรณ์ สมาชิกสภา
นายมนูญ ง่วนหอม สมาชิกสภา นางอารีย์ ใจจุมปา สมาชิกสภา

เขต3 นายประเชิญ เมฆรา สมาชิกสภา นายธารารัตน์ ฐานคุณ สมาชิกสภา นายวรวิทย์ สิงห์โทราช สมาชิกสภา นายองค์อาจ แก้วโขง สมาชิกสภา นายอนุรักษ์ ปัญญา สมาชิกสภา นายศรี ก้อนแก้ว สมาชิกสภา.

ร่วมแสดงความคิดเห็น