สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือฟรี จำนวน 4 สาขา ดังนี้

1. สาขานวดตอกเส้น จำนวน 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 1 – 5 มี.ค. 64

2. สาขาเทคนิคการนวดไทย จำนวน 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 – 12 มี.ค. 64

3. สาขาการนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน จำนวน 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 19 มี.ค. 64

4. สาขาการนวดสปอร์ต จำนวน 30 ชั่วโมง

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 19 มี.ค. 64

 ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://tinyurl.com/wellness64

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0 5333 0092 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook: www.facebook.com/dsdwellness  Line ID: @skw1981n

Email: [email protected] Website: www.dsd.go.th/dsdwellness

ร่วมแสดงความคิดเห็น