ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน (การป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และค่า pm 2.5)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน (การป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และค่า pm 2.5) โดยมีนายพีระ ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันแบะบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวนหลายจุด โดยเฉพาะย่างยิ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ ได้เกิดไฟป่าเผาไหม้เป็นบริเวณกว้างต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 64

เบื้องต้นอำเภอลี้ ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและราษฎรเครือข่ายในพื้นที่ตำบลก้อ ได้เข้าดำเนินการดับไฟได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ พื้นที่บางส่วนยังมีไฟป่าลุกลามขึ้นไปตามแนวสันเขาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดไฟป่าเผาไหม้เป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพประชาชนในพื้นที่


จังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าในภาพรวมของจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน (ไฟปา
หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) จึงขอรับการสนับสนุนอากาศยานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นกรณีเร่งด่วนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA รายงานผลการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 13 กพ. 2564 สรุปจุดความร้อนประเทศไทย รวม 802 จุด พบมากที่สุด จังหวัดตาก 115 จุด กาญจนบุรี 69 จุด และแม่ฮ่องสอน 51 จุด จุดความ จังหวัดลำพูน พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 48 จุด โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศคุณภาพยังอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) จังหวัดมีประกาศห้ามบุคคลเผาในที่โล่งทุกชนิด และยุติการชิงเผาเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการทุกกรณี

ร่วมแสดงความคิดเห็น