ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ จ.แพร่ เปิดอบรมปลูกพืชผักย้อนอดีต

ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ได้จัดสรรงบประมาณเตรียมกล้าไม้ในอดีตและเมล็ดพันธ์พืชมาสาธิตและให้ความรู้ถึงคุณค่าของผักที่ในอดีตปู่ย่าตายายปลูกไว้กินไว้จำหน่ายมาให้ความรู้และแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมอบรมนำไปเป็นการนำร่องให้กับประชาชนในในจังหวัดแพร่ในแต่ละตำบลมารับความรู้แล้วนำไปปลูกในบ้านของตนเองและเป็นการนำร่องให้กับเพื่อนบ้านได้เห็นและขยายพันต่อไป

ส่วนพืชผักที่นำมาให้ความรู้กับชาวบ้านก็มี ผักเชียงดา ผัก หวานบ้าน ผักคาวตองและอีกหลายๆอย่างนอกจากนั้นได้มอบเม็ดพันธ์ผักอีกจำนวนมากเพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกทำสวนครัวเพื่อไว้กินไว้จำหน่ายในสภาวะวิกฤติของโควิดที่สร้างปัญหาให้ประเทศชาติมา

นางสาววิภาดา แสงสร้อย นักวิชาการเกเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการจังหวัดแพร่เผยว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมและฟื้นฟูเรื่องของพืชผักสวนครัวหน้าบ้านหลังบ้านให้กับชาวบ้านนำมาใช้ใสภาวะวิกฤติในช่วงโควิดก็จะทำให้ชาวบ้านมีอาหารที่มีประโยชน์และรู้จักคุณค่าของพืชผักสวนครัวในอดีตว่ามีคุณค่ามหาศาลและหาง่าย
และอยากเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวมาศึกษาและมาหากล้าพืชพันธ์ ไปขยายพันได้แต่ต้องมาในเวลาราชการจะได้เห็นและชมสิ่งที่ไม่เคยเห็นและมีสิ่งของติดมือกับบ้านอีก

ร่วมแสดงความคิดเห็น