โรงเรียนเทพนารี จัดพิธีมอบเครื่องหมายวชิราวุธสายสะพายและสายยงยศให้กับลูกเสือ ที่ผ่านการพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยนางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี มอบหมายให้นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวชิราวุธและสายสะพายให้กับลูกเสือวิสามัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบสายยงยศให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบสายสะพายให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมอบสายสะพายให้กับลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ใน


การมอบเครื่องหมายดังกล่าวเป็นการแสดงถึงว่าลูกเสือมีการพัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนและฝึก มีความสามารถสอบผ่านวิชาพิเศษและได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษรวม 10 วิชา เครื่องหมายวชิราวุธเป็นเครื่องหมาย “พระราชลัญจกร พระวชิระ”นับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งสำหรับลูกเสือที่ได้ประดับเครื่องหมายวชิราวุธ ซึ่งลูกเสือที่ได้รับเป็นลูกเสือที่ประพฤติตน ดำเนินชีวิตตามแบบลูกเสือ ปฏิบัติตามคติพจน์ลูกเสือ “บริการ” ด้วยความตั้งใจเสมอมา สามารถผ่านการตรวจคุณสมบัติ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการรับรองจากผู้กำกับลูกเสือวิสามัญว่าเป็นลูกเสือที่ดีมีคุณภาพ สมควรได้รับเครื่องหมายวชิราวุธ เครื่องหมายสายยงยศเป็นเครื่องหมายที่ภาคภูมิใจที่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีความสามารถปฏิบัติและมีความก้าวหน้าทางวิชาพิเศษสามารถสอบเครื่องหมายลูกเสือโลกสอบผ่านเครื่องหมายวิชาพิเศษครบ 10 วิชาและสามารถถักสายหนังเครื่องหมายสายยงยศด้วยตนเอง


การรับสายสะพายเป็นความภาคภูมิใจของลูกเสือทุกประเภทที่เรียนและฝึกตามหลักสูตรลูกเสือมีความก้าวหน้าสามารถสอบผ่านเครื่องหมายวิชาพิเศษรวม 10 วิชา การเรียนการฝึกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีของลูกเสือทุกประเภท เป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายและดึงศักยภาพของลูกเสือให้มีความก้าวหน้าทางการเรียน เป็นขบวนการเรียนที่มีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น