จราจรเชียงใหม่เตือน! “เลียนแบบในทางที่ผิด ชีวิตเปลี่ยน”

กรณีจราจรเชียงใหม่ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้กล้องระบบA อัจฉริยะ ตรววจผู้กระทำผิดโดยย้ำเตือนกับทางประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนว่า ทางกลุ่มงานจราจรฯ ได้ตรวจสอบและประสานความร่วมมือ ในการรณรงค์ขับขี่เพื่อความปลอดภัย โดย จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการรตรวจจับผู้กระทำความผิดตามวินัยจราจรโดยใช้กล้องวงจรปิด CCTV กรณีไม่สวม

หมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ซึ่งเบื้องต้นได้ใช้กล้องวงจรปิด(cctv) ตามโครงการ”smart city “ซึ่งครอบคลุมทั่วเมืองและทั่วจ.เชียงใหม่ และการที่มีเจตนาปิดบังซ่อนเร้นแผ่นทะเบียนเริ่มมีหลายๆ รูปแบบซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชียงใหม่จะตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
ต้องขอบคุณสมาชิกส่งข้อมูลและข้อห่วงใยในการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน
กรณีดังกล่าวจราจรเชียงใหม่ได้ตรวจสอบดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนหากกระทำความผิดอีกจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น