“แวดวงคนกีฬา” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

วงการกีฬาอาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่ ศบค.ไฟเขียวให้มีผู้ชมได้ แต่ก็ต้องจำกัดจำนวนไม่เกิน 50% ของความจุสนาม ทำให้แฟนบอลไทยลีก ได้เฮจะมีโอกาสได้เชียรทีมที่ชื่นชอบ แต่ทุกคนก็ต้องทำตามกฏอย่างเคร่งครัด เข้าสนามต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง กีฬาหลายประเภทจะกลับมาสนุกแน่นอน เพราะมีคนชม แต่ก็ต้อง ชมแบบนิวนอร์มอล วิถีชีวิตใหม่ ในช่วง โควิด -19

มาที่เชียงใหม่ พ่อเมือง เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ก็ค่อยเบาใจ ที่ โควิด -19 ในเชียงใหม่ ไม่มีการตรวจพบมานานนับเดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่นิ่งนอนใจ ยังให้เจ้าหน้าที่ตวรจเข้มทุกคนที่จะเข้ามาเชียงใหม่ ตอนนี้ก็เน้นที่ ตาก และ ปทุมธานี ตรวจเข้มกันหน่อย  แต่ในช่วงนี้ก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 ที่มักจะมาในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนนี้ ก็เหมือนทุกปี การลอบเผาป่าที่ทำให้เกิดฝุ่นควันก็ยังมีให้เห็น ฝากประชาชนช่วยกันดูแลในเรื่องการเผาให้ลดลง จะทำให้บ้านเราปราศจากฝุ่นควันที่เป็นภัยต่อเราลง

เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ยืนยันมาจาก กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลีก กล่าวว่า เมื่อ ศบค.อนุมัติแล้ว ทาง บจก.ไทยลีก จะไปหารือกับ กกท. และ ศบค. ในช่วงบ่ายวันที่ 23 ก.พ. 64 ถึงรายละเอียดมาตรการ ว่าเข้าไป 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ ของความจุสนาม จะเร่งให้เร็วที่สุด ถ้าไม่ทันแมตช์กลางสัปดาห์นี้ ก็จะเป็นเสาร์-อาทิตย์ที่จะถึง การประชุมดังกล่าว จะหารือเรื่องเป็นเจ้าภาพบอลโลกด้วย แค่ได้มีผู้ชมการแข่งขันก็จะสนุก แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามที่ ศบค. กำหนด

กรวีร์ ปริศนานันทกุล

เปิดประชุมสภาวันแรกไปแล้ว พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ. ตามพระราชบัญญัติ อบจ.พ.ศ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย
1. นโยบายด้านสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  2. นโยบายด้านการเดินทางและการคมนาคมขนส่ง 3.นโยบายด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน 4. นโยบายด้านการศึกษา “ 5. นโยบายด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 6. นโยบายด้าน SMEs OTOP “SMEs ระดับชุมชน ใกล้บ้าน สู่การค้าระดับโลก”7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม 8. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคลคล “บุคลากรในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ จะต้องประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กรและเป็นที่พึ่งของประชาชน

พิชัย เลิศพงศ์อดิศร

ฝากประชาสัมพันธ์มาจาก  นวินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มกช. เชียงใหม่ ตามที่ กกท. สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ มกช.เชียงใหม่ จะจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 2 B license ในวันที่ 5-9 มีนาคม 2564  ณ มกช.เชียงใหม่ ท่านที่สนใจเข้าร่วม สอบถามที่ อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์ โทร 089-7564833 ได้ทุกวัน

นวินทร์ แสงศรีจันทร์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น