นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่หลวง ฝ่าด่าน 1 ใน 24 โรงเรียนดังติด”Moral Storytelling Contest”

เป็นที่ฮือฮากันมาก ที่โรงเรียนบ้านไร่หลวง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต2 เมื่อ นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่หลวง และคณะครู ได้แสดงความยินดี ด.ญ.สมิตตานัน ไกยะฝ่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่หลวง ที่ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารอบแคมเปญ “Moral Storytelling” Contest หัวข้อศีลธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 นับว่า ด.ญ.สมิตตานัน ไกยะฝ่าย เป็นนักเรียนชนบทโรงเดียว ที่ติดเข้ามาร่วมกับโรงเรียนชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศ นำชื่อเสียงมาให้โรงเรียนบ้านไร่หลวง โดยมี นายเนติวุฒน์ หงส์พิทักษ์ชน และนางสุภาภรณ์ นามเผ้า เป็นครูผู้ฝึกสอน

Moral Storytelling ทักษะการเล่าเรื่อง เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นอย่างมาก ในโลกการทำงานยุคใหม่ นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดสร้างแรงบันดาลใจ Moral Storytelling Contest รอบส่งผลงานสคริปท์ 25 ม.ค.-14 ก.พ. รอบส่งผลงาน vdo 22 ก.พ.-7 มี.ค 64

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกเด็กไทยให้มีทักษะศิลปะการเล่าเรื่อง Storytelling ซึ่งเป็นทักษะที่โลกการทำงานยุคปัจจุบันต้องการอย่างมาก 2. ฝึกเด็กไทยให้มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าที่จะชักชวนคนทำความดี ละเลิกในสิ่งที่ไม่ดี 3. ตอกย้ำให้เด็กไทยตระหนักรู้โทษภัยของสิ่งเสพติด การทำผิดศีลธรรม ผ่านการทำกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น