อ.สันป่าตอง จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง/ผอ.จอส.อ.สันป่าตอง นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครอง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสันป่าตอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/2562 กลุ่ม 9 ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานความห่วงใยต่อพสกนิกร ประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น มีประชาชนเข้ารับพระราชทานถุงยังชีพ จำนวน 85 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น