พบเห็น “โครงการเราชนะ” ร้านค้าขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินกว่าปกติสามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการทางไปรษณีย์มาได้ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะ และการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินกว่าปกติสามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการทางไปรษณีย์มาได้ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) [email protected]
หรือ โทรแจ้ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เบอร์โทร: 02-224-2973 ,02-27- 9020

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • เว็บไซต์ สศค. (www.fpo.go.th)
  • หนังสือ/จดหมาย ร้องเรียนต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • กล่องรับข้อร้องเรียน ที่ตั้งไว้บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สศค.
  • โทรศัพท์สายด่วน 1359
  • ตู้ ปณ. 1359 ปณจ บางรัก
  • เว็บไซต์ www.1359.go.th.
  • อีเมล์ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น