ด่วน!! เชียงใหม่สั่งยกเลิกด่านคัดกรองโควิด-19 ทางถนน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

วันที่​ 24​ ก.พ.​ 64 จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ยกเลิกจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลาย  เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น