(มีคลิป) สำนักงานปศุสัตว์ จ.น่าน ออกหน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัข แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  ออกหน่วยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าน และทำหมันให้กับสุนัข และแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ด้วยพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต ในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปัว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าน และทำหมัน ให้กับสุนัข และแมว  ให้กับประชาชน รวม 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลสถาน อำเภอปัว  เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเกิดโรค ตามรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ เนื่องจากจังหวัดน่านมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยากในการป้องกันและดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรค อีกทั้งให้สร้างความร่วมมือและจัดการอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ในการ ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสัตว์เลี้ยง (สุนัข,แมว) ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง

ทางด้าน นายสัตวแพทย์ ปรีชัย  แก้วตา ปศุสัตว์อำเภอปัว ได้กล่าวว่า โดยในวันนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว ให้กับประชาชนในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในตำบลสถาน  รวม 685 ตัว และดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้  สุนัขเพศเมีย 24 ตัว แมวเพศผู้ และแมวเพศเมีย จำนวน 18 ตัว รวมทั้งหมด 42  ตัว  ซึ่งสร้างความดีใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น