คณะกรรมการศูนย์ อปพร.เขต 10 ลำปาง ประชุมเข้ม หารือการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ วัน อปพร.

คณะกรรมการศูนย์ อปพร.เขต 10 ลำปาง ประชุมเข้ม หารือการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ วัน อปพร. 22 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม EOC ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต10 ลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วานนี้ นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการ ศูนย์ ปภ.เขต10 ลำปาง ผอ.ศูนย์ อปพร.เขต 10 ลำปาง มอบหมายให้ส่วนฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ อปพร. ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Web Conference เพื่อเตรียมพร้อมการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น