สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกลศาสตร์และไฟฟ้า รวมถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการ เข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาการปฎิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร อีกทั้งเป็นแนวทางสร้างความสนใจของนักเรียน ในการเลือกศึกษาต่อในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น