วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย ครูแนะแนวแผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือกรอบทั่วไป และแนะแนวทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างต่างๆ และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น