วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษา และวัฒนธรรมเยอรมัน ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ร่วมกับ Mr.Jorg Klinner และคุณปรัศนีย์ ศิลปะนาวินตัวแทนสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โดยมี นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานสักขีพยาน เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น