อำเภอแม่จริม จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น.ณ แปลงต้นแบบของนายลอย สอนนนฐี บ้านต๋อซ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริมพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จริม โดยมีนายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแม่จริม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ผู้นำท้องที่ตำบลน้ำปาย กำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน


ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์ 2564) โดยร่วมกันทำกิจกรรม “เอามื้อ” ในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่ และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยกิจกรรมประกอบด้วยการขุดเหมืองไส้ไก่ การทำปุ๋ยหมัก การทำเสวียน ทำฝาย ขุดหลุมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมการห่มดิน  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 125 คน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น