โรงเรียนบ้านวังลึก ต.นาพูน อ.วังชิ้น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงเรียนบ้านวังลึก หมู่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากการนำของ นายศุภณัฐ วงศ์สกุล ผอ.ร.ร.บ้านวังลึก ผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564ณ ศาลาธรรม โรงเรียนบ้านวังลึก


ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังลึก จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตบริการของโรงเรียน คือบ้านวังลึกหมู่ 4 และหมู่11 มีครู 8 คน ผอ.ร.ร. 1 คน นักเรียนในปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 74 คนเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก แต่ชุมชนเข้มแข็ง โดยโรงเรียนบ้านวังลึก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2477 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 55 ตารางวา โดยมีนายนิล กันทะเขียว เป็นครูใหญ่คนแรกและอาศัยศาลาวัดบ้านวังลึกเป็นที่สอน นับถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนบ้านวังลึกมีอายุ 87 แล้วนับว่าได้ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมในหมู่บ้านหลากหลายอาชีพจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น